Avisos legals

En el present Avis Legal, l’Usuario, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accesible a la direcció URL https://adeavd.org (en endevant, la web), que ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilizació de la web implica la aceptació plena i sense reserves de totes i cada una de las disposicions incloses en aquest Avís Legal. En consequència, l’usuari de la web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en que es propongui utilizar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DE LA WEB.

Nom del titular: ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt
Domicili social: Mestra Viladrosa, 44
C.I.F.: G62420674
Telèfon de contacte: 600433165
Correu electrònic: adeavd@gmail.com

ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt és el responsable de la web i es compromet a complir amb tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquesta web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb la disposició en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 d’ 11 de juliol (LSSI-CE)

2.- OBJECTE.

La web facilita als usuaris de la mateixa l’accés a informació i serveis prestats per ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt a aquelles personas u organitzacions interessades en els mateixos.

L’accés i la utilització de la Web atribueix la condició d’usuario de la Web (en endevant, “Usuari”) i implica l’aceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal aíxí com de les seves modificacions. La prestació del servei de la Web te una durada limitada al moment en el que l’Usuario es trobi conectat a la Web o a algun dels serveis que a través de la mateixa es faciliten. Per tant, l’Usuario ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de las ocasions en que es proposi utilitzar la Web, ja que aquesta i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

3.- ACCÉS i UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Carácter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web te caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte en allò que fa referència al cost de la conexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mteixa.
3.3.- Els usuaris garanteixen y responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitats, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa y correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En cap cas es demanaran del menor d’edad dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquesta web sense avisar als teus pares no t’has de registrar com usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantitzats.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

Els idiomes utilitzats per part del titular en la web seran el castellà i el català. ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l’idioma de la web per part de l’usuari, ni de les seves conseqüències.
ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar-los dins de la web, com la manera amb que s’hi accedeix, sense necessitat de cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt, ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporen tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per l’apertura de la pàgina web completa, no poguent-se manifestar, directament o indirecta, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions desleials o il·lícites en contra d’ ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt.

5.- MESURES DE SEGURETAT.

Les dades personals comunicades per part de l’usuari es podran enmagatzemar en bases de dades automatizades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt, assumint totes les mesures d’ídole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb allò establert en les normatives vigents en materia de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és responsabilitat exclusiva de qui el realitza. ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogueren derivar de l’accés o ún mencionat. ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produïr ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents enmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la conexió als serveis i continguts de la web.
– un mal funcionament del navegador.
– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt no es fa responsable de la fiabilitat y rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporen en la web per l’obertura d’altres. ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt no serà responsable dels virus o altres programes informátics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informátics dels usuaris a l’accedir a la seva web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

7.- EMPRAT DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La Web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran per allò establert en la Política de Cookies, accesible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuario, éssent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ.

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuario. La seva adreça IP s’emagatzemarà en els logs d’accés de manera automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, éssent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet per a que las comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per a realitzar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el número de visitants d’aquesta web y la seva procedència, de manera totalment transparent a la seva navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualsevol d’altres elements de la web són propietat d’ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt. Qualsevol ús de la web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.
Està reservat exclusivament a ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà y regirà de conformitat amb la legislació espanyola. ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt i els usuario, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controversia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas de que l’usuario tingui el seu domicili fora d’Espanya, ADEA VD Associació defensora d’animals abandonats Vilassar de Dalt i l’usuario, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Vilassar de Dalt.